logo-wenneke.png text since Terug Steendam Apeldoorn Systeemeisen Mp3-Demo's
De verschillende tabbladen:
A. Foto's:
Dit tabblad toont het front van het orgel en als u klikt op de foto ziet u de speeltafel die gezien vanuit de kerk links tegen het orgel is geplaatst.

Orgelfront
Orgelfront
Speeltafel
Speeltafel

B. Speeltafel:
De virtuele speeltafel
De virtuele speeltafel
De opstelling van de Registerknoppen is zoals Steendam ze ontworpen heeft. De LED's geven aan welke Tremulant combinatie gekozen is.
Met de schuifjes "Voor, Midden en Achter kunt u de verhouding van de diverse kanalen instellen waarmee u dus eigenlijk uw luister-positie bepaalt.
Houdt u van een directe opname kies dan "Voor" een hoge waarde en midden en achter een lage.
Houdt u meer van indirect geluid dan moet u juist midden en achter op een hogere waarde zetten.

Het vierde schuifje is de zweltrede.

Boven de klavieren vindt u de 5 Tremulant-combinaties van het Zwelwerk en een "Reset" hiervoor.
Naast de Violon 16' vindt u de knop "12" die de Violon 10 2/3' inschakelt en naast de Bazuin 16' vindt u de Bazuin 32'. Beide zijn kopiën. Zoals hierboven reeds behandeld zijn de onderstreepte registers wel door Steendam voorzien maar (nog) niet gemaakt. Om u alvast een indruk te geven hoe het orgel ooit kan worden hebben we ze van andere stemmen bijgemaakt.
De knopjes 12 en 32 schakelen respectievelijk een Violon 10 2/3' en een Bazuin 32'voet in. Deze hebben wij verzonnen en zullen ook nooit aangebracht worden.
De knop "Calcant" schakelt de windmotor in alsmede de lessenaar-verlichting.

Omdat het pedaal niet zichtbaar is op dit tabblad hebben we dit via groene LED's aangegeven.

C. Schakelaars:
De meeste elementen van dit blad behoeven eigenlijk niet zichtbaar de zijn maar voor geïnteresseerden geeft het toch een beetje een indruk wat er allemaal moet gebeuren om een sample set van deze omvang werkend te krijgen. Bedenk even dat achter elk (manuaal) knopje 56 lange, 56 lange release, 56 middel-release en 56 korte-release samples zitten.

De "Auto combinatie" knop schakelt (voor het hoofdwerk) het automatisch schakelen van de enige opgenomen tremulant combinatie aan of uit.

De "Trem. opgenomen" en "Trem. Hauptwerk" knopjes werken samen met het Hauptwerk logo op het tabblad "Speeltafel" en schakelen tussen de opgenomen of electronisch tremulant systeem van Hauptwerk. Zie de uitleg hierboven bij "Bijzonderheden (Hauptwerk tremulant systeem).

Verder vindt u nog de knoppen "Trekker geluid" en "Toets geluid" die voor zichzelf spreken.
Schakelaars
Schakelaars

D. Wind:
Het windmodel
Het windmodel
Op dit tabblad een schematisch voorstelling van de windvoorziening van dit orgel.
Met de diverse schuifje kunt u de aanvoer van wind regelen voor de balg en de diverse wind-laden.
Met de "R" of reset knopjes kunt u weer terug naar de instellingen die ons inziens het beste voldoen. Met de knop "Sygsoft" rechtsonder kunt u alle 6 schuifjes in één keer resetten.

Belangrijk:

Mocht u besluiten om een deel van deze sample set niet te laden (b.v. uw computer RAM geheugen is te klein en u kiest ervoor om alle "Rear" samples weg te laten) dan vermindert het windverbruik met 33 % en dan wordt het orgel veel minder windgevoelig dan het in werkelijkheid is.
Ga in dat geval naar Organ settings/Organ prereferences/Wind supply model en kies hier een waarde van ca. 150. In het geval u slechts één positie b.v. "Middle" laadt, (het windverbruik vermindert met 66 %) dan moet u deze waarde op ongeveer 300 % zetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
Vanzelfsprekend kunt u elke waarde kiezen als u het gedrag van het orgel niet prettig vindt. Met het vinkje op ditzelfde Wind supply model-tabblad kunt u de windvoorziening geheel uitschakelen.
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 20-04-2024