logo-wenneke.png text since Terug Lohman Heusden Systeemeisen Mp3-Demo's
De verschillende tabbladen:
A. Foto's:
Dit tabblad toont het front en de speeltafel van het orgel en als u klikt op de foto ziet u de kerk.
Orgelfront
Orgelfront en speeltafel
Kerk
Kerk
B. Eenvoudig:
Z.g. Simple panel
Z.g. Simple panel
Op dit tabblad een eenvoudige weergave van de registers beter geschikt voor gebruikers van touch-screens.
Alle voor Hauptwerk bijgemaakte registers en speelhulpen zijn hier onderstreept weergegeven.
C. Schakelaars:
De meeste elementen van dit blad behoeven eigenlijk niet zichtbaar de zijn maar voor geïnteresseerden geeft het toch een beetje een indruk wat er allemaal moet gebeuren om een sample set van deze omvang werkend te krijgen. Bedenk even dat achter elk (manuaal) knopje 56 lange, 56 lange release, 56 middel-release en 56 korte-release samples zitten. Tevens nog 56 tremulant en 56 tremulant release samples voor het hoofdwerk. Voor het pedaal hetzelfde steeds 30 stuks (zonder tremulant nu). Totaal ongeveer 25.000 stuks.

Enkele registers zijn opgedeeld in een Bas- en Discant gedeelte. Met de knop "REG. GEDEELD" kunt u deze functie in- of uitschakelen. De gedeelde registers zijn: Vox Humana 8'; Trompet 8'; Praestant 8' RP en Dulciaan 8'.

Verder vindt u nog de knoppen "Trekker geluid" en "Toets geluid" die voor zichzelf spreken.

Verder is nog nuttig om te weten dat als u rechts-klikt op een schakelaar dat u dan direct het juiste voicing-scherm kunt benaderen.
Schakelaars
Schakelaars
D. Virtuele Speeltafel:
De virtuele speeltafel
De virtuele speeltafel
De opstelling van de Registerknoppen is zo veel mogelijk de originele. Om ruimte voor enkele toevoegingen te maken zijn de 3 afsluiters en het ventiel verhuisd naar het schakelaar-paneel.
De manuaal-koppel van dit orgel werkt door middel van verschuiving van het klavier. Omdat dit moeilijk visueel te maken is hebben we een gewone registerknop "Manuaal koppel" toegevoegd.
In de boog boven de panelen zijn LED's geplaatst die aangeven of de gedeelde registers gekoppeld zijn.
Met de schuifjes "Voor", "Midden" en "Achter" kunt u de verhouding van de diverse kanalen instellen waarmee u dus eigenlijk uw luister-positie bepaalt.
Houdt u van een directe opname kies dan "Voor" een hoge waarde en "Midden" en "Achter" een lage.
Houdt u meer van indirect geluid dan moet u juist "Midden" en "Achter" op een hogere waarde zetten.

Het 4e schuifje (met het onderschrift "RP") is beslist geen zweltrede maar een volume-regelaar voor het gehele rugpositief. Met de knop "Volume - RP reset" wordt weer teruggeschakeld naar het normale volume.

De knop "Calcant" schakelt de windmotor in.

Voor de puriteinen onder u: De klavieren hebben we met 2 toetsen verlengd van f''' tot g''' en het pedaal is met 3 toetsen verlengd van d' tot f'.
E. Wind:
Het windmodel
Het windmodel
Op dit tabblad een schematische voorstelling van de windvoorziening van dit orgel.
Met de diverse schuifjes kunt u de aanvoer van wind regelen voor de balg en de diverse wind-laden.
Met de "R" of reset knopjes kunt u weer terug naar de instellingen die ons inziens het beste voldoen. Met de knop "Sygsoft" rechtsonder kunt u alle 6 schuifjes in één keer resetten.

Belangrijk:

Mocht u besluiten om een deel van deze sample set niet te laden (b.v. uw computer RAM geheugen is te klein en u kiest ervoor om alle "Rear" samples weg te laten) dan vermindert het windverbruik met 33 % en dan wordt het orgel veel minder windgevoelig dan het in werkelijkheid is.
Ga in dat geval naar Organ settings/Organ prereferences/Wind supply model en kies hier een waarde van ca. 150. In het geval u slechts één positie b.v. "Middle" laadt, (het windverbruik vermindert met 66 %) dan moet u deze waarde op ongeveer 300 % zetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
Vanzelfsprekend kunt u elke waarde kiezen als u het gedrag van het orgel niet prettig vindt. Met het vinkje op dit zelfde Wind supply model-tabblad kunt u de windvoorziening geheel uitschakelen.
F. Linker- en rechterpaneel:
Het windmodel
Het linkerpaneel
Voor de spelers die met 2 touchscreens werken hier een linker en rechterscherm. De indeling komt in grote lijnen overeen met die van de tab "Speeltafel".
Aan de bovenzijde bevinden zich in elk scherm 2 LED's die aangeven of de gedeelde registers gekoppeld zijn.
Het windmodel
Het rechterpaneel
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 01-06-2024